Kinematika a dynamika
Kmitání a mechanické vlnění
Elektrické a magnetické pole

Molekulová fyzika a termodynamika.
Optika.
Fyzika mikrosvěta.

Učivo pro druhé ročníky.
Učivo pro první ročníky na průmyslovce