V tomto kurzu jsou řešeny rozvody elektrické energie v obytných budovách, domovní přípojka, druhy rozvodů a ochrana před úrazem elektrickým proudem jak v normálních podmínkách, tak při závadách na elektrickém zařízení. Pozornost je věnována především bezpečnostním předpisům, činnosti osob při úrazu elektrickým proudem a ochraně proti přepětí. V oblasti domovních rozvodů je věnována pozornost především zásadám a druhům instalace vodičů, způsobům realizace domovní přípojky a elektroinstalace v bytech včetně elektroinstalace v koupelnách a kuchyních. Důležitou částí sady je rovněž ochrana před úrazem elektrickým proudem jak v normálních podmínkách, tak při závadách.

V první sadě je řešena výroba elektrické energie v klasických elektrárnách a v elektrárnách využívající alternativní zdroje elektrické energie, rozvody elektrické energie a její využití. První část sady je věnována především elektrickým přístrojům, které slouží ke spínání elektrických obvodů, ochraně vedení a spotřebičů před přetížením, zkratem a přepětím. Druhá část je věnována především výrobě elektrické energie jak v klasických elektrárnách, tak s využitím alternativních zdrojů. Závěrečná část je věnována přeměně a využití elektrické energie a to jak v elektrických strojích, tak využití na přeměnu v elektrické teplo a světlo.

Cílem kurzu je seznámení se základními pojmy, prvky a obvody z oboru regulace a automatizace. Po prostudování kurzu by měl žák pochopit funkci nejdůležitějších prvků a obvodů regulační a automatizační techniky. Tyto učební texty by měly především umožnit: 

 Získat přehled o základním sortimentu automatizačních prostředků. 

 Motivovat některé žáky učiliště k hlubšímu zájmu o tento obor.

 Získat přehled o snímačích neelektrických veličin.

Pro koho je předmět určen: 

Modul je zařazen do prezenčního studia oborů 26 - 41 - L/01 Mechanik elektrotechnik, 26 - 52 - H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26 - 51 - H/02 Elektrikář – silnoproud.

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy, prvky a obvody z oboru regulace a automatizace. Po prostudování textu by měl žák pochopit funkci nejdůležitějších prvků a obvodů regulační a automatizační techniky. Tyto učební texty by měly především umožnit: 

 Objasnění účelu, významu a cílů automatizace v současném světě. 

 Představit základní principy automatického řízení tak, aby mohly být využity při návrhu nebo opravách ovládání a řízení strojů. 

 Výklad základních pojmů pro dobrou orientaci v problematice podmiňující možnost komunikace s odborníky. 

 Získat přehled o základním sortimentu automatizačních prostředků. 

 Motivovat některé žáky učiliště k hlubšímu zájmu o tento obor.

 Pro koho je předmět určen

Modul je zařazen do prezenčního studia oborů 26 - 41 - L/01 Mechanik elektrotechnik, 26 - 52 - H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26 - 51 - H/02 Elektrikář – silnoproud, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity.