Cílem počítačových aplikací je rozšíření znalostí žáků v práci s informačními a komunikačními prostředky. V rámci studia žáci komplexně pracují s kancelářským softwarem, zpracovávají a vyhodnocují projektovou práci, vytváří prezentace a obhajují své návrhy. Žáci řeší praktické úkoly se zamřením informační technologie při řízení provozu podniku automobilové dopravy, Informačních technologií při zahájení podnikání, technologie v podnicích či ekonomické systémy.