Informační a komunikační technologie - II. ročník oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství.